Myśl dnia

„Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta.” – Genesis, Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:23

Małżeństwo a Cywilizacja

Chociaż wszystkie religie definiują małżeństwo jako zobowiązanie na całe życie pomiędzy mężczyzną a kobietą ,teraz, w XXI wieku, niektóre z nich chcą tę definicję zmienić. Istnieje jednak kilka przyczyn, dla których powstało małżeństwo:

1. Dla uporządkowania świata mężczyzn. Panowie, ogarnięci żądzą namiętności, mają tendencje do stosowania przemocy i ujawniania zwierzęcej strony swojej natury. Społeczeństwo postrzega małżeństwo jako zapobieganie tego typu zachowaniom.

2. Dla ochrony i bezpieczeństwa kobiet. Mężczyźni są fizycznie silniejsi i mogą uciekać się do stosowania przemocy. Małżeństwo powstało w celu zapewnienia kobietom poczucia bezpieczeństwa.

3. Dla dobra dzieci. Rodzina, w której rodzice tworzą zdrowe, stabilne małżeństwo, jest najlepszym środowiskiem dla rozwoju i dojrzewania młodego człowieka. W ten sposób dzieci uczą się odpowiedzialnego i pełnego szacunku stosunku do innych ludzi.

Uporządkowanie świata mężczyzn, ochrona i bezpieczeństwo kobiet oraz dobro dzieci to trzy kluczowe powody, dla których istnieje małżeństwo.

Druk