ZNACZENIE CZŁOWIEKA

1.01.2022

"Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas..." - Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:26

Jakie znaczenie ma człowiek?

Odpowiedź znajdziemy w Biblii. Jest tam napisane „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój.” Co to znaczy być podobnym do Boga? Nie oznacza to z pewnością wyglądu fizycznego, ale podobieństwo duchowe.

Podobnie jak Bóg, potrafimy myśleć. Mamy rozum. Jesteśmy kreatywni. Naszym zadaniem jest zarządzanie wszelkim stworzeniem. Mamy dbać o nie, chronić je, oraz używać, w taki sposób, aby podobać się Bogu.

Jesteśmy istotami duchowymi. W odróżnieniu od zwierząt, możemy czcić Boga. On oczekuje, że nawiążemy z Nim osobistą więź.

Jesteśmy istotami moralnymi. Człowiek musi dokonywać wyboru pomiędzy dobrem a złem. Kierując się Słowem Bożym, jesteśmy w stanie dokonywać właściwych wyborów.

Jeśli podporządkujemy się woli Bożej, będziemy odzwierciedlać naturę naszego Stwórcy.

Czy zdajesz sobie sprawę z wagi znaczenia tego, że jesteś częścią Bożego stworzenia?