Myśl dnia

“A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?” – Pierwszy List Św. Jana 5:5

TERMOMETR CZY TERMOSTAT?

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad różnicą pomiędzy termometrem a termostatem?

Termometr zmienia się w zależności od warunków pogodowych “reaguje. Termostat zmienia panujące warunki” reguluje.

Tak samo można powiedzieć o sposobie, w jaki ludzie reagują na zmiany zachodzące w ich życiu. Niektórzy pozwalają na to, aby kierowały nimi okoliczności wtedy często czują się jak ofiary. Inni z kolei wiodą życie bardziej unormowane. Pomimo iż warunki nie zawsze są sprzyjające, ciągle pokonują przeciwności losu. Radzą sobie, wierząc, że niedogodne okoliczności nie są w stanie ich pokonać.

A Ty czym jesteś? Termometrem, który reaguje na wahania pogody? A może silnym i niczym niewzruszonym termostatem?

Okazuje się, że ludzie, którzy mają silny związek z Jezusem Chrystusem, doświadczają obecności Boga w ich życiu i wewnętrznego spokoju. Niezależnie od okoliczności,zawsze można liczyć na wsparcie Boga. To jest droga, która prowadzi do spełnionego życia.

Druk