Trzy warunki udanego małżeństwa

3.07.2021

„…dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i będą ci dwoje jednym ciałem…” - Ewangelia wg św. Marka 10:6-8

W Starym Testamencie jest tylko jeden najważniejszy werset dotyczący małżeństwa, podczas gdy w Nowym Testamencie są dwa wersety na ten temat. Temat jest prosty: należy opuścić rodziców, połączyć się ze współmałżonkiem i stać się wraz z nim jednym ciałem.

Opuszczenie rodziców

Opuści człowiek matkę swoją i ojca swego. Chodzi o to, by nadać naszemu współmałżonkowi status osoby dla nas najważniejszej, to znaczy ważniejszej niż rodzice, dzieci, rodzeństwo czy przyjaciele. Nasz współmałżonek powinien być naszym najlepszym przyjacielem. Jeśli masz współmałżonka, a jesteś bliżej z inną osobą niż z nim to znaczy, że masz złą hierarchię wartości!

Połączenie ze współmałżonkiem

Połącz się ze swoją żoną. Słowo „połączyć ” oznacza „stworzenie z kilku części jedność”, „sklejenie” lub „scementowanie”. Ze wszystkich tych definicji wynika, że istnieją siły ciągnące małżeństwo w kierunku rozdzielenia. (Siłami tymi mogą być na przykład: zapracowanie, praca zawodowa, wymagania dzieci, pieniądze, problemy zdrowotne, niewierność, itd., itd.). Krótko mówiąc: małżeństwo to zobowiązanie na całe życie.

Połączenie się w jedno ciało

Dwoje stanie się jednym ciałem. Współżycie seksualne i spełnienie są efektami zdrowych relacji małżeńskich. To ukazuje jak mąż i żona stają się jednością.

Opuszczenie rodziców, połączenie się ze współmałżonkiem i stanie się z nim jednym ciałem, to trzy etapy prowadzące do udanego małżeństwa.