Myśl dnia

„Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami.”Księga Przysłów 16:9

Ulubiony amerykański werset biblijny

Czy wiecie, jaki jest ulubiony amerykański „werset biblijny? „Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie.” Ludzie używają go stale, zwykle w formie przyjacielskiej rady. Nie uświadamiają sobie jednak, że nie pochodzi on z Biblii. Jego autorem jest. Benjamin Franklin.

Ze względu na to, że powiedzenie to zachęca do postaw racjonalnych, pragmatycznych wielu ludzi uważa je za godną powtarzania i wcielania w życie prawdę.Wchodzą oni w kompetencje Boga i „pomagają sobie, chcąc swym zaangażowaniem zasłużyć na błogosławieństwo. Czasem odnoszą nawet w tym sukcesy, ale są to sukcesy pozorne“ odnoszone we własnej mocy, a nie w zaufaniu do Stwórcy.

Jeśli więc sfuszerowałeś coś, postępując zgodnie z filozofią Franklina, szukaj przebaczenia Pana i proś Go o pomoc w wyjściu z kłopotów.

Druk