Myśl dnia

„Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię.” – List św. Pawła do Rzymian 7:15

Do licha, znów to zrobiłem

Do licha, znów to samo! Zrobiłem rzecz, która już kiedyś doprowadziła mnie do życiowej klęski. Czy myślisz w ten sposób o powracającym grzechu lub złym nawyku?

Wiedz, że nie tylko Ciebie dotyka ten problem. Wszyscy urodziliśmy się ze skażoną naturą, ze skłonnością do grzechu. Na pewno jesteśmy stworzeni przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, ale jesteśmy też zatruci złem, niezdolni do usunięcia tej trucizny własnymi siłami. Potrzebujemy ratunku.

Na szczęście możemy zostać wybawieni z tego stanu. Bóg stał się człowiekiem w osobie Jezusa, by nas uwolnić od grzechu. On jest tym, który wybacza nam, kiedy przychodzimy w pokucie, daje siłę do przezwyciężenia słabości.
On także zesłał Ducha Świętego, aby za Jego sprawą wzbudzić w nas pragnienie czynienia dobra.

Druk