Myśl dnia

“…sprawiedliwy z wiary żyć będzie.”List św. Pawła do Galatów 3:11

Wiara a codzienne życie

Wiele wieków temu Bóg objawił, że prawdziwa wiara przekłada się na życie. Słowo Boże mówi o tym, że Bóg oczekuje od nas czynienia sprawiedliwości, okazywania miłości i chodzenia w pokorze przed Bogiem.

Pomyśl o tym. Czynienie sprawiedliwości oznacza przejęcie się losem tych, którzy są odrzuceni, wykorzystywani i nieuczciwie atakowani przez innych. Okazywanie miłości oznacza praktyczne, bezinteresowne zaangażowanie ku dobru innych. Chodzenie w pokorze przed Bogiem jest związane z właściwym postrzeganiem siebie i innych z sercem pełnym wdzięczności za Bożą łaskę.

Dzisiaj, kiedy wydaje się, że wszelka wiara religijna postrzegana jest w negatywnym świetle, mam nadzieję zwrócenia Twojej uwagi ku Słowu Bożemu. Jedynie jedna osoba w historii świata była w stanie w pełni sprostać standardom Bożym. Tą osobą jest Jezus Chrystus. On był tym, który czynił sprawiedliwość, był uosobieniem Bożej miłości i miał bliską więź z Ojcem Niebieskim. On jest w stanie pomóc Tobie dzisiaj żyć w taki sposób, który będzie odzwierciedlał Twoją wiarę na co dzień. Czy nie chciałbyś tego spróbować?

Druk