Wspomóż mnie w mym modlitewnym życiu

13.11.2023

„A wy tak się módlcie…“ – Ewangelia wg św. Mateusza 6:9

Ludzie często pytają mnie o modlitwę. Jezusa Jego uczniowie pytali, w jaki sposób powinni się modlić, ponieważ widzieli, jak On się często oddalał, aby porozmawiać z Bogiem. Oto w skrócie słowa, jakie wypowiedział wtedy Jezus:
Zwracajcie się do Boga jak do Ojca. Przez Jezusa możemy poznać Boga, naszego Stwórcę osobiście – jako ucieleśnienie idealnego Ojca.
Chwalcie Pana. Chwalcie Jego imię i Jego dobro. Nasze problemy wydają się mniejsze, jeśli pamiętamy o tym, jak wielki i wspaniały jest Bóg.
Módlcie się, aby Jego wola się wypełniła. Najpierw módlcie się za siebie, a potem za innych.

Zwracajcie się do Pana z problemami dnia codziennego. Bóg chce dać nam to, czego potrzebujemy. Jednakże nie należy mylić tego ze zwykłymi zachciankami.
Wyznajcie wasze grzechy. Proście Boga o przebaczenie i pomoc w darowaniu tym, którzy nas krzywdzą.

Proście o ochronę i siłę w obliczu pokusy i zła.

Jezus uczy podstaw modlitwy. Znajdźcie spokojne miejsce i spróbujcie się pomodlić. Pamiętajcie, że im więcej się modlicie, tym lepiej wam to wychodzi.