Z KIM SIĘ UTOŻSAMIASZ?

26.07.2014

"Sprawiedliwy od innych szczęśliwszy, droga niewiernych prowadzi do zguby." - 

 Ks. Przysłów 12:26

Ludzie często lubią utożsamiać się z innymi.  Może to dotyczyć partii politycznych, podejścia do środowiska czy elit społecznych.  Wielu ludzi buduje swoją tożsamość w oparciu o swoją edukację lub miejsce pracy. Innym wymiarem utożsamiania są różne sporty i drużyny.

A jak to wygląda u ciebie?  Czy jest ktoś z kim się utożsamiasz?  Bądź uważny – osoba, którą się stajesz będzie odzwierciedleniem kogokolwiek wybierasz jako swój model do naśladowania.

Co myślisz o Chrystusie jako kimś do naśladowania? Nawet ci, którzy nie idą za Nim, nie kwestionują Jego charakteru.  Czy pozwolisz aby Jego Duch kształtował w tobie pragnienie by naśladować Chrystusa?  Czy twoje życie codzienne świadczy o tym, że identyfikujesz sie z Nim?  Czy inni widzą Jezusa w tobie?  Z kim tak naprawdę się utożsamiasz?