ŻADEN GRZECH NIE JEST ZBYT WIELKI

7.08.2014

"W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego." - Efezjan 1:7

Aborcja jest niezwykle trudnym i kompleksowym problemem. Świadome uśmiercenia nienarodzonego życia pozostawia niezwykłe piętno. Dodatkowo jeszcze ma to olbrzymi wpływ na kobiecą psychikę, zniekształcenie roli macierzyństwa a niekiedy zamknięcie siebie w poczuciu winy z wyrokiem dożywotnim.

Zrozum, że jeśli miałaś przerwanie ciąży, albo brałaś/łeś udział w przerwaniu ciąży, to jest to niezmiernie ważne by zapamiętać Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnego grzechu zbyt wielkiego, którego Chrystus nie może wybaczyć przez krzyż i Jego przelaną krew. Żaden grzech nie jest zbyt wielki! Chrystus zapłacił karę za każdy grzech popełniony przez ciebie i mnie. Jedynym niewybaczalnym grzechem jest odrzucenie Go. Więc, kiedy ty i ja przyznajemy się do popełnienia grzechu i wyznajemy go Bogu i pokutujemy w wierze, Bóg oczyszcza nas. Miejsce każdego szczerze pokutującego grzesznika jest w domu Bożym, we wspólnocie chrześcijańskiej. Relacje z innymi osobami wierzącymi są pełne akceptacji, szacunku i pomocy. Miłość i przebaczenie Chrystusa: prawdziwa miłość i akceptacja Ciała Chrystusa są dostępne dla ciebie, jeśli tylko zdecydujesz się ją przyjąć.

Zapamiętaj, żaden grzech nie jest zbyt wielki dla Chrystusa, aby go wybaczyć.