ZWYKŁA MIŁOŚĆ

27.03.2021

„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł." - List Św. Pawła do Rzymian 5:8

Miłość.

Jak często używamy tego słowa. Kochamy ładną pogodę. Kochamy naszych mężów i żony. Kochamy naszą szkolną drużynę piłki nożnej. Kochamy ostatnie trendy mody. Używamy tego słowa w najbardziej czułych chwilach naszego życia, a potem szastamy nim mówiąc, że kochamy na przykład lody malinowe.

Czy wiesz, że jesteś kochany? Tak naprawdę kochany?

Bóg, który stworzył życie, kocha nas nawet wtedy, kiedy nie odwzajemniamy Jego miłości. Nie czeka na to, abyśmy Mu okazali swoje uczucia. On pierwszy nas umiłował. Bóg okazał swoją miłość przez Jezusa Chrystusa, zwłaszcza wtedy, gdy Chrystus oddał za nas swoje życie.

Spróbuj przez najbliższych kilka dni zwrócić uwagę na to, jak często używamy słowa „kochać” w codziennej rozmowie. Za każdym razem,gdy usłyszysz to słowo, pomyśl o miłości Bożej – tej prawdziwej. Pomyśl o tym ,jak bardzo Bóg Cię kocha i zacznij doświadczać Jego miłości. Kiedy zaczniesz być tego świadomy, będziesz zdumiony, jaką radość przynosi ona Twojemu życiu.