Myśl dnia

“Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? Mówi mu Jezus: Nie powiadam Ci: Do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy.”Mat. 18:21-22

ZDUMIEWAJĄCA HISTORIA PRZEBACZENIA

Chuck Colson opowiada o zdumiewającym wydarzeniu, które miało miejsce w służbie więziennej, którą prowadzi. W programie, więźniowie, którzy przychodzą do Chrystusa odbywają osiemnastomiesięczny kurs uczniostwa, po czym jest uroczyste ukończenie szkoły. Kiedy jeden z więźniów przechodził ostatni etap szkolenia polegający na tym, aby ludzie z najbliższego otoczenia potwierdzili zmianę w jego życiu, pewna wspaniała kobieta podniosła się z krzesła na znak poparcia. Była ona matką młodej kobiety, którą więzień zabił piętnaście lat wcześniej. Człowiek ten zaprzeczył popełnieniu przestępstwa przez wiele lat. Kiedy jednak przyszedł do Chrystusa i podczas przechodzenia programu stawania się uczniem, stało się dla niego jasnym, że musi oczyścić się nie tylko przed Bogiem jak i człowiekiem. Przyznał się do przestępstwa i wtedy też poprosił o przebaczenie matki ofiary.

Ale to jeszcze nie jest ta zdumiewająca część. Zanim kobieta przyjęła jego list, spędziła wiele dni na modlitwie do Boga, aby pomógł jej wybaczyć mężczyźnie, który zamordował jej córkę. Podczas uroczystej ceremonii rozdania świadectw ukończenia szkoły, kobieta ta stanęła obok mężczyzny, który zamordował jej dziecko i ogłosiła, “To jest mój adoptowany syn.”

Drodzy czytelnicy, o to właśnie chodzi w tym całym chrześcijaństwie. Nie ma innej religii, która by uczyła przebaczać tak jak Jezus. Kiedy pojednamy się z Bogiem przez wiarę w Jezusie Chrystusie i wyznamy nasze grzechy, wtedy Duch Święty błogosławi nam z nadprzyrodzoną potęgą. Ta siła powoduje w nas chęć do poszukiwania przebaczenia wobec osób, które skrzywdziliśmy a także prowadzi nas do wybaczania tym, którzy zawinili czasami strasznie zawinili wobec nas.

Czy posiadasz nadprzyrodzoną siłę przebaczania Jezusa? Możesz o nią prosić. Co stoi na przeszkodzie, aby zrobić to w tej chwili? Żyj w przebaczeniu wobec siebie i innych.

Druk