OD NIEDOLI DO WIELKOŚCI

7.09.2014

"…mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa." - Filipian 1:6

Kiedy Józef miał siedemnaście lat, miał proroczy sen o tym, że pewnego dnia będzie panować nad swoimi braćmi. To drobne wejrzenie w swoje przeznaczenie wypełniło go wiarą w samego siebie: był jeszcze bardzo młody i mierzył wysoko. Jednak nie był jeszcze na to wszystko gotowy w tym czasie. Potrzebował dużo przejść, aby właściwie ukształtował się jego charakter. Przez 13 kolejnych lat swojego życia doświadczał wielu niepowodzeń, trudów a nawet więzienia. Chociaż Józef był zapomniany przez wszystkich w tym czasie, to nigdy nie był zapomniany przez Boga. Poprzez niedolę i wszystkie niepowodzenia Bóg wymodelował jego charakter tak, aby kiedy faraon wyznaczył go premierem Egiptu, był gotowy spełnić wybrane przez Boga przeznaczenie.

Pomyśl o Józefie, kiedy przechodzisz przez trudny czas we własnym życiu. Czasami Bóg nas łamie i pozwala, żebyśmy dotknęli dna tak, aby mógł On ukształtować nas na osoby, którymi mamy się stać według Jego powołania. Być może niepowodzenia to czasem sposób Boga by wzmocnić, nauczyć i przygotować ciebie do zrealizowania planów, jakie On ma dla ciebie.