CO MAMY ZE SOBĄ WSPÓLNEGO

5.09.2014

"Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkie, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym." - II Piotra 1:20 - 21

Obecnie, chrześcijaństwo ma ponad dwa miliardy wyznawców podzielonych na trzy wielkie ruchy: katolicki, prawosławny i protestancki. Protestanci są podzieleni na ponad 600 oddzielnych denominacji. W całej tej różnorodności nieuniknione są nieporozumienia dotyczące wielu doktryn wewnątrz samego chrześcijaństwa.

Kiedy jednak przychodzi do wielkich i bardzo istotnych zagadnień- związanych z Jezusem- większość jest w zgodzie i jedności. Większość chrześcijan – bez względu na wyzwanie, język, narodowość wierzy jednakowo w najbardziej podstawowe zasady naszej wspólnej wiary. Wierzymy, że Chrystus narodził się z dziewicy, że był jednocześnie w pełni Bogiem i człowiekiem. Jezus Chrystus poniósł karę za nasze grzechy, kiedy umarł za nas na krzyżu. Zmartwychwstał i poszedł do nieba i panuje po prawicy Ojca swego. Wiemy, że wróci znowu pewnego dnia a kiedy przyjdzie rozpocznie się sąd ostateczny nad Antychrystem i wszystkimi jego zwolennikami, jak również zbawienie dla tych, którzy oddali swoje życie Chrystusowi.

Pomimo tego, że istnieją różnice w drugorzędnych doktrynalnych zagadnieniach, większość chrześcijan, bez względu na denominację posiada ten sam rdzeń, fundament wiary. Kiedy dostrzeżesz tę niezwykłą moc płynącą ze wspólnych przekonań to z pewnością nasze różnice staną się małostkowe!