ZNAĆ ZAMYSŁY BOGA

9.08.2020

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. - List św. Pawła do Filipian 4:13

Stephen Hawking, autor „Krótkiej historii czasu” jest być może najbardziej błyskotliwym człowiekiem XX wieku. Nawet Einstein miałby problem w rywalizacji z nim na teście IQ. Jako fizyk, Hawking poświęcił całe swoje życie poszukiwaniu prostej matematycznej formuły, która opisywałaby i tłumaczyła wszystkie zależności i siły we wszechświecie.

Ta formuła nazywana jest czasem teorią wszystkiego, ponieważ połączy wszystko, co wiemy o siłach definiujących wszechświat. Hawking tłumaczy swą pogoń za tym odkryciem, stwierdzeniem, że stanowić ona będzie „ostateczny tryumf ludzkiej inteligencji”, ponieważ wtedy „poznamy zamysły Boga”.

Pomimo że Hawking być może któregoś dnia opracuje teorię wszystkiego, nikt z nas nigdy nie pozna zamysłów Boga. Człowiek naprawdę próbujący poznać Jego zamysły, będzie jak kanarek, który stara się poznać tajniki neurochirurgii i przeprowadzić operację mózgu. Ptak nie jest w stanie pojąć istoty tematu, nie zrozumie żadnej prezentowanej procedury i w istocie nie ma nawet świadomości istnienia koncepcji medycyny.

Przepaść między umysłem człowieka i umysłem Boga jest dużo większa, niż pomiędzy umysłem kanarka a neurochirurga. Nawet jeśli ktoś z nas dokona jakiegoś błyskotliwego naukowego odkrycia, co najwyżej uchyli niewielki rąbek tajemnicy Bożej wiedzy. Jak poznać więc zamysły Boga? Przez modlitwę i czytanie Jego Słowa możemy poznawać Chrystusa, który JEST uosobieniem zamysłów Boga. Poznaj Jezusa, a będziesz wiedział dość.