Myśl dnia

„Rzecze im Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem?”Ewangelia Św. Mateusza 22:27

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIE ŻYCIA

Prawie 2000 lat temu człowiek o imieniu Piłat zadał najważniejsze pytanie w swoim życiu. Stał przed nim wędrowny kaznodzieja. W Jego wyglądzie nie było nic niezwykłego. Człowiek ten przyciągał tłumy widzów, lecz niewielu decydowało się zostać jego wiernymi zwolennikami. Nie posiadał majątku ani nawet nie miał swojego domu. Mimo to mężczyzna ten był przedmiotem bezwzględnej nienawiści ze strony wzburzonego tłumu. Piłat zapytał: „Cóż powinienem uczynić z tym człowiekiem?” Podczas, gdy wzburzony tłum domagał się, aby go ukrzyżować, Jezus Chrystus stał w milczeniu. Wystraszony rzymski prefekt nie chciał narażać się tłumom i skazał Go na śmierć męczeńską.

Pytanie, jakie zadał Poncjusz Piłat jest tym, które każdy z nas powinien sobie zadać: „Cóż powinienem uczynić z tym człowiekiem, Jezusem?”

On cię kocha, nawet wtedy, gdy się o Nim nie myślisz. Miłował cię wystarczająco mocno, aby spłacić karę za twoje grzechy. Co więc uczynisz z Jezusem? Twój wieczny los uzależniony jest od odpowiedzi na to pytanie.

Druk