Myśl dnia

“…a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju…’List św. Pawła do Efezjan 6:15

Życie pod presją

Ludzie w dzisiejszych czasach żyją pod różnymi presjami. Badania wykazują, że dwie trzecie wizyt u lekarza jest spowodowanych stresem życia codziennego, który staje się czynnikiem chorobotwórczym, szczególnie w przypadku wad serca i raka.

Popularne stały się seminaria na temat tego, jak sobie radzić ze stresem. Pojawiło się też wiele artykułów i książek-poradników. Bądźmy jednak szczerzy, stres i różnego rodzaju presje są częścią naszego życia.

Nawet Jezus obiecał swoim uczniom, że w tym świecie będą musieli stawić czoła prześladowaniom ze względu na imię Jego. Prześladowanie jest związane z opresją z zewnątrz. Jezus jednak zachęca, by się nie poddawać, ponieważ On pokonał świat. Jezus nigdzie nie obiecuje wolności od presji, ale zapewnia nas o pokoju ponad ludzkie rozumienie. Wewnętrzny pokój jest owocem więzi z Chrystusem w oparciu o wiarę i nadzieję. Ten pokój jest dostępny dla każdego, kto jest gotowy zaufać Jego słowom.

Tak, stres i presja są częścią życia, ale Chrystus zapewnia pokój nawet w sytuacjach kryzysowych. Czy doświadczasz tego w swoim życiu?

Druk