Myśl dnia

"…Postępuj drogami, które On wskazał, wypełniając Jego prawa, przykazania, wyroki i ustawy zapisane w Prawie Mojżesza, aby ci się powodziło we wszystkim, co będziesz robił, i wszędzie tam, dokąd pójdziesz." - 1 Krl 2:3b

PONADCZASOWA RADA DAWIDA DLA SALOMONA

Król Dawid przekazując władzę synowi poradził mu dwie rzeczy. Po pierwsze Salomon miał “okazać się mocny” (1 Krl 2:2). Ale to nie wszystko. Dawid zachęca swojego syna by żyć z Panem Bogiem. Nie chodzi mu tylko o to by jego syn stał się mocny i silny, ale aby był pobożnym człowiekiem, chodzącym z Bogiem, posłusznym Słowu Boga. Najbardziej Dawid pragnie żeby jego syn stał się mężem Bożym i dlatego udziela mu bardzo ważnej rady. Jaka to rada? Ma chodzić Bożymi drogami, być posłusznym Jego nakazom, żyjąc w zgodzie ze swoim przeznaczeniem.

Na podstawie tego jak Dawid przekazuje swą mądrość życiową Salomonowi, możemy wyciągnąć ogólne wnioski dotyczące tego jak ojcowie mogą błogosławić swoje dzieci tak by mogły one być wychowywane w szacunku dla Słowa Bożego. To oznacza, że musimy dawać dobry przykład posłuszeństwa Bogu i Jego Słowu w naszym życiu, aby móc tę samą pasję przekazać naszym dzieciom. Dobra rada Dawida dla Salomona jest również i dziś dobrą radą dla ciebie w relacji z twoim dzieckiem.

Druk