Myśl dnia

“Lecz Pan rzekł do Ananiasza: Idź do Saula, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela.”  Dzieje Apostolskie 9:15

SAUL DO PAWŁA

Należał on do najgorszego rodzaju terrorystów. Był on terrorystą religijnym. Namawiał ludzi do zabijania i do wyrządzania krzywdy innym ludziom, którzy, tak jak i on, nie wierzyli w Boga. Był on człowiekiem błyskotliwym, wysoko wykształconym oraz ambitnym. Sama wzmianka jego imienia wzbudzała strach w ludziach, którzy byli tak samo niewierzący jak on.

Pewnego dnia, gdy był w trakcie realizacji kolejnego spisku terrorystycznego, został zatrzymany przez moc, o której istnieniu nawet nie wiedział. Przeraziło go to. Osoba ta miała na niego taki potężny wpływ, że zerwał z przeprowadzaniem kolejnych ataków terrorystycznych. Terrorysta miała na imię Saul. A Jezus był tą osobą, która była w posiadaniu tak potężnej mocy.

Tego dnia miłość Chrystusa przemieniła terrorystę Saula zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Chrystus zmienił jego imię i nazwał go Piotr. Bóg z kolei sprawił, że Piotr stał się największym teologiem i misjonarzem, jaki istniał w całej historii kościoła. Bóg jest w stanie, zmienić każdego, kto jest wrogo nastawiony do Niego i do Jego kościoła – nawet terrorystę religijnego. Bóg jest w stanie zmienić grzeszników nawet takich jak ty czy ja.

 

Druk