BEZWARUNKOWA: MIŁOŚĆ CHRYSTUSA – CZĘŚĆ DRUGA

5.02.2024

„Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło — i nastało nowe!”.

2 Koryntian 5:17

Jezus oferuje wolność w przebaczeniu.

Autor Stephen Chbosky pisze w książce, która stała się filmem „ The Perks of Being a Wallflower”:

„Akceptujemy miłość, na którą według nas zasługujemy”.

Innymi słowy, to, jak siebie postrzegamy (nasza tożsamość, wartość i poczucie własnej wartości), ma duży wpływ na to, jak angażujemy się w życie. Dlatego tak trudno może być całkowite odpuszczenie naszych przeszłych grzechów, żalu, a nawet krzywdy, jaką wyrządzili nam inni . O wiele łatwiej jest trzymać się bólu i bagażu, akceptując etykiety nadane nam przez siebie i innych.

Wróćmy do wczorajszej historii Ozeasza i jego żony. (Przeczytaj całą historię w księdze Starego Testamentu, Ozeasz ).

Zastanawiam się, czy żona Ozeasza wróciła do swojego dawnego życia pełnego niemoralności seksualnej, ponieważ nie była w stanie w pełni przyjąć miłości, akceptacji i przebaczenia Ozeasza? Zastanawiam się, czy nadal niosła na sobie ciężar grzechu i wstydu wynikającego z wcześniej niemoralnego życia, zamiast kroczyć w nowej tożsamości, którą Ozeasz oferował jej jako swoją oblubienicę?

Czy kiedykolwiek to zrobiłeś? Nieważne, jak bardzo się starasz, nie możesz otrząsnąć się z kłamstwa, że nie jesteś godzien ______________________________________ __ ( wypełniasz puste miejsce).

Dlaczego?

  • Być może popełniłeś błąd w przeszłości i pozwalasz, aby poczucie winy i wstyd powstrzymywały Cię przed pójściem dalej.
  • Być może słyszałeś tę etykietę lub stwierdzenie o Tobie tak często, że trudno uwierzyć, że możliwe jest coś innego.
  • Być może zdarzało się, że zatrzaskiwano ci przed nosem jedne drzwi po drugich i uwewnętrzniłeś to odrzucenie, wierząc, że naprawdę musi być z tobą coś nie tak .

Na szczęście nie ma grzechu, wstydu czy kłamstwa, w które wierzyliśmy, a które byłyby zbyt wielkie, aby przebaczenie Jezusa mogło je odkupić. Jezus akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, tam, gdzie jesteśmy – kiedy przychodzimy do Niego ze skruchą w sercu i poddanym duchem.

2 Koryntian 5:17 mówi o stawaniu się nowym stworzeniem: „…stare przeminęło, nadeszło nowe”.

Zniknął nasz grzech i wstyd.

Zniknęły kłamstwa, w które wierzyliśmy, i zniknęła poprzednia tożsamość, którą nosiliśmy.

Nadeszło nowe! Chwalmy Pana!

Jeśli trzymasz się przeszłości, zostaw ją u stóp krzyża. Idź do Boga w modlitwie i poproś Go o przebaczenie za twoją przeszłość, rozpoznaj potrzebę, aby Chrystus przejął kontrolę i podziękuj Mu za to, że już zatroszczył się o ten grzech i wstyd na krzyżu.

Spraw, aby dzisiejszy dzień był dniem, w którym w końcu wkroczysz w pełną wolność, jaką oferuje Boże przebaczenie.

Napisane przez Bryanta Wrighta, założyciela RFTH

KOP GŁĘBIEJ

Przeczytaj „Bez względu na twoją przeszłość” także Bryanta Wrighta