BOGACTWO ZADOWOLENIA

6.02.2024

“Pobożność jest prawdziwym zyskiem, jeżeli łączy się z umiarem.”

1 Rtmoteusza 6:6

Czy chciałbyś być bogaty?

Myślę, że wszyscy byśmy tego chcieli, ale spójrzmy na Bożą definicję słowa “bogaty”. Słowo Boże mówi, że jeśli naprawdę chcesz długoterminowego bogactwa, to chcesz prowadzić pobożne życie. Pobożność powinna być naszym głównym celem, jeśli chodzi o myślenie o pieniądzach i bogactwie.

Dlaczego?

Ponieważ pieniądze nie mają trwałego znaczenia.

Bóg ujął to w ten sposób: “Kiedy prowadzisz życie pobożne, jest to życie z wielkim zyskiem” (1 Tym. 6:6). Nie ma ostatecznego znaczenia w pieniądzach, ale jest ostateczne znaczenie w pobożnym chodzeniu z Panem. Tego nigdy nie można stracić. Oczywiście, możesz oddalić się od Boga, ale nigdy nie utracisz relacji z Nim. W przeciwieństwie do nagród finansowych, relacja z Bogiem jest wieczna. Jej bogactwa sięgają poza grób.

Teraz, proszę, nie popełniaj błędu polegającego na przekonaniu, że możesz prowadzić “pobożne” życie po prostu starając się być “religijnym” – na przykład starając się być dobrym lub po prostu starając się przestrzegać wszystkich “zasad” lub tradycji w swoim kościele.

Pobożność jest produktem ubocznym bliskiej, osobistej relacji z Jezusem Chrystusem.

Rozwija się z coraz większego zbliżania się do Chrystusa, tak że Jego duch zaczyna nas prowadzić i przekonywać poprzez Słowo Boże, abyśmy żyli życiem, które coraz bardziej Mu się podoba – życiem kroczenia z Nim.

Jeśli najpierw dążysz do pobożności, bogactwo zadowolenia przyjdzie później.

Napisany przez Bryanta Wrighta, założyciela RFTH