CI, KTÓRZY NIE USŁYSZELI

27.03.2024

“Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy tłumią prawdę [] w nieprawości, ponieważ to, co wiemy o Bogu jest oczywiste, w nich, bo to oczywiste, Bóg uczynił dla nich.” – Rzymian 1:18-19

Bóg wyraźnie mówi, że każdy musi się określić względem Niego niezależnie czy słyszał o Nim czy nie. Jezus w Ewangelii Jana14:6 powiedział: “Ja jestem droga, prawda i żywot; nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie.”  Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, że wszyscy będą sądzeni jednakowo? Przed sądem staną Ci, którzy świadomie odrzucili Dobra Nowinę oraz tacy, którzy nigdy jej nie usłyszeli.

Jest kilka ważnych rzeczy, o których musimy pamiętać. Pierwsza to, że Bóg jest bezstronny i sprawiedliwy. On wszystko czyni według swojej woli.  Po drugie, po to właśnie dał Kościołowi przykazanie, aby nieść ewangelię na cały świat. To przykazanie powinno wzbudzać w nas pasję dla misjonarzy, którzy docierają w różne zakątki świata głosząc Pismo Święte. To powinno motywować nas także by osobiście dzielić się słowem jak również wspierać tych, którzy są zaangażowani w pracę misyjną.

Ale co jeśli jakaś osoba nigdy nie będzie miała okazji usłyszeć o Chrystusie? Zbawienie pochodzi jedynie od Chrystusa i dzieła dokonanego na krzyżu. Nie ma innej drogi do Boga. Każda osoba będzie miała możliwość wyboru. Ale jak Bóg poradzi sobie z tym wszystkim? Po prostu zostawmy to Bogu!