CO OZNACZA „WYSYŁANE NA ŻYWO”?

10.02.2024

„Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości”.

Efezjan 4:1-2

Ewangelia jest wezwaniem, aby „żyć posłannictwem”, „żyć misją”, aby głosić Jezusa tym, którzy jeszcze nie uwierzyli. Jest to wezwanie skierowane do wszystkich, którzy ufają Chrystusowi – aby powierzyli Mu swoje życie. A jednocześnie jesteście powołani do życia dla Jego misji, do życia „na misji”, a zatem mamy postępować w sposób godny powołania!

Jak mówi JD Greear:

„Dla niektórych Wielki Nakaz Misyjny nie jest powołaniem; jest to mandat dla wszystkich. Dlatego bycie uczniem Jezusa oznacza ocenę swoich pasji i talentów pod kątem tego, jak najlepiej można je wykorzystać w królestwie Bożym. Wezwanie, na które czekamy, zostało już ogłoszone: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Jeśli chodzi o wołanie, nie potrzebujemy głosu; mamy werset.”

Jak więc będziemy chodzić? W Liście do Efezjan 4:2 znajduje się odpowiedź: „ …z całą pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości.

Czyniąc to, modelujemy charakter Jezusa Chrystusa:

POKORA I ŁAgodność (MATEUSZA 11:28-29)

Pokora uważa innych za ważniejszych od siebie. Łagodność to siła pod kontrolą – „wykorzystana siła” dla dobra innych.

Prawdziwa pokora ewangelii wyróżnia się w naszej kulturze. Uwielbiam sposób, w jaki Timothy Keller opisuje pokorę ewangelii:

„Pokora ewangeliczna nie wymaga myślenia o sobie. Nie muszę łączyć rzeczy ze sobą. To, co zapamiętalibyśmy ze spotkania z osobą prawdziwie pokorną wobec ewangelii, to to, jak bardzo wydawała się ona całkowicie zainteresowana nami. Istotą pokory ewangelii nie jest myślenie więcej o sobie lub myślenie mniej o sobie, lecz myślenie o sobie w mniejszym stopniu”.

Najwspanialszym chrześcijaninem, jakiego kiedykolwiek znałem, był mój dziadek, George Wright senior. Był niesamowitym mężem Bożym, który prowadził wspaniałe i pełne życie, osiągając wiele. Ale to, co sprawiało, że mój dziadek był tak niesamowity w obecności, to fakt, że niezależnie od tego, z kim wchodził w interakcję, odchodził, czując się lepiej. On naprawdę cię wysłuchał i troszczył się o ciebie, i ty o tym wiedziałaś. Żył w pokorze ewangelii, a jego miłość do ludzi była zaraźliwa.

Cierpliwość ( 1 TYMOTEUSZA 1:15-16 )

Czy zmagasz się z cierpliwością? Pomyśl tylko, jak cierpliwy był wobec ciebie Bóg! Odwróć uwagę od trudnej osoby, z którą możesz mieć do czynienia, i skup się na cierpliwości Boga wobec ciebie! Tutaj znajdziesz prawdziwą cierpliwość.

ŻYCIE WZAJEMNIEJ W MIŁOŚCI (1 JANA 4:10-12)

Kiedy znosimy siebie nawzajem w miłości i demonstrujemy miłość Boga poprzez sposób, w jaki kochamy innych, zapraszamy ludzi, aby widzieli Boga przez nas. Kiedy kochamy tak, jak Chrystus nas kocha, okazujemy Bożą miłość obserwującemu światu.

Co zatem oznacza „wysłane na żywo”? Oznacza to życie podporządkowane przewodnictwu Ducha Świętego, życie podporządkowane Bożemu przewodnictwu w sprawie tego, gdzie On chce, abyś Mu służył, i życie z chęcią pójścia.

Czy żyjesz w poddaniu, poddaniu i chęci pójścia?

Fragment kazania George’a Wrighta, starszego pastora kościoła baptystów Shades Mountain w Birmingham, AL

 

Przeczytaj „Jeśli kochasz Jezusa, troszcz się o innych” Bryanta Wrighta