Myśl dnia

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.Mat. 5:8

CZYSTOŚĆ SERCA

Co Jezus miał na myśli, kiedy głosił w kazaniu na górze: “Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”? Posiadanie czystego serca jest w znacznej mierze rujnowane niemoralnością seksualną. Wielu chrześcijan żyje duchową impotencją, ponieważ wpadli w tryby niemoralności seksualnej, nieczystości lub zmysłowości do takiego stopnia, że blokuje to ich postrzeganie i zrozumienie Boga. Wielu niewierzących w ogóle nie ma żadnego odczucia obecności Boga czy też zrozumienia Jego istoty z powodu seksualnie niemoralnego stylu życia, nieczystości i zmysłowości.

Jezus mówi, że kiedy wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy i oczyści nas z całej nieprawości. Kiedy decydujemy się żyć życiem, które Mu się podoba, możemy zacząć doświadczać słów, o których naucza Jezus: “Błogosławieni czystego serca albowiem Ci widzą i znają Boga.” Niech to będzie treścią życia każdego z nas!

Druk