DLACZEGO BOŻE, DLACZEGO?

25.03.2024

“Boże, mój Boże, czemuś mnie opuści?” – Psalm 22:1

Wielu chrześcijan nie rozumie dlaczego Chrystus zawołał na krzyżu: “Ojcze, dlaczego Mnie opuściłeś?” Na pierwszy rzut oka wydaje się to sprzeczne z tym co wiemy o Chrystusie, Jego rozumieniu swojej ziemskiej misji i Jego więzi z Bogiem. Ale prawdą jest to, że zamiast zaprzeczeniem te słowa są faktycznie cudownym błogosławieństwem dla nas wszystkich!

Zrozum, że kiedy Jezus wypowiedział te słowa, była to chwila, kiedy wziął wszystkie nasze grzechy na siebie.  Skoro Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem, Jezus był rozdzielony od swojego Ojca Niebieskiego. To jest obraz Boga, który musiał się odwrócić od swojego jedynego Syna i przyjął na siebie haniebną karę przyjęcia wszystkich naszych grzechów. Jezus krzyknął ponieważ został rozdzielony ze swoim Ojcem ten jedyny raz w całej wieczności.

Wspaniałe jest to co zrobił dla nas Chrystus. A co my robimy kiedy stajemy wobec tragedii, rozczarowań i odrzucenia w naszym życiu?  Czy mamy zwyczaj krzyczeć do Boga, “Dlaczego?  Dlaczego pozwoliłeś na to?” Musimy zdać sobie sprawę, że Bóg wszechświata rozumie kiedy pytamy Go dlaczego?  On zna ten ból. On wie dokładnie jak to jest kiedy wołamy: “Dlaczego Panie? Dlaczego?”