UNIKANIE STREFY ZAGROŻENIA

24.03.2024

“Czy może kto zgarnąć ogień do swojego zanadrza, a jego odzienie się nie spali?” – Przyp. Sal. 6:27

Cudzołóstwo zaczyna się przez rozwijanie emocjonalnej więzi z osobą, która nie jest twoim małżonkiem. Taka więź może z łatwością rozwinąć się w miejscu pracy, gdzie ludzie często dzielą się z sobą nawzajem osobistymi zmaganiami, kryzysami czy sukcesami.  Takie praktyki mogą stworzyć intymne zażyłości, tworząc z miejsca pracy wirtualne twory czułych sytuacji.

W swojej książce “Strategie aby nie ulec” autorstwa Randy’ego Alcorn’a możemy przeczytać na temat  trzech pytań, które pomogą zidentyfikować momen, kiedy zbliżasz się do niewłaściwej relacji.

Czy oczekuję w szczególny sposób kolejnego spotkania z tą osobą?
Czy  usiłuję spotkać się poza biurem w bardziej nieformalnym miejscu?
Czy preferuję aby moi współpracownicy nie wiedzieli, że spotykam się znowu z tą osobą?

Mieszkamy w rzeczywistej strefie zagrożenia jeśli odpowiemy „tak” na jakikolwiek z powyższych pytań.

Jak możesz uniknąć przekroczenia strefy zagrożenia w relacji, która jest niebezpieczna?  Użyj reguły “Barneya Fife”. Jeśli byłbym zakłopotany w jakikolwiek sposób przed swoją żoną będącą świadkiem sposobu, w jaki mówię do innej kobiety, wtedy jest to  czas na zakończenie relacji. Zakończenie od razu! Jeśli możemy natychmiast stłamsić to w zarodku to, nie musimy niepokoić się o  popadanie w seksualny grzech, a to uratuje nas i naszego współmałżonka przed olbrzymim zranieniem.