Myśl dnia

„Postawiłem nad Jeruzalem mego brata Chananiego oraz Chananiasza, komendanta twierdzy, był to bowiem mąż prawy i bogobojny jak rzadko kto.”Księga Nehemiasza 7:2

Dziedzictwo

Jeśli myślicie o przyszłości, to pozwólcie, iż zadam wam pytanie: Co planujecie zostawić waszym potomkom? Papiery wartościowe – akcje i obligacje? Nieruchomości? Dzieła sztuki? Wielu ludzi nie chce uznać faktu, iż żyjąc tworzy dziedzictwo, które po sobie zostawi. Wasi spadkobiercy otrzymają wasz charakter, który po zakończeniu waszego życia na ziemi, wciąż będzie się opowiadał za dobrem lub złem.

Jednym z największych darów, jakie możecie pozostawić waszym spadkobiercom jest „bezsporne usposobienie”. Tak wielu ludzi, koncentrując się na gromadzeniu dóbr materialnych, nie potrafi wychować potomstwa w atmosferze uczciwości, odpowiedzialności, współczucia i miłości do Boga i przyjaciół.

Charakter kształtuje się przez całe życie. Ale nasze postępowanie jest przykładem dla naszych dzieci. Większość cech osobowości jest wrodzona. Tylko niewielka część to zachowania wyuczone. One też są bardzo ważne i składają się na dziedzictwo, jakie zostawicie swoim spadkobiercom.
Czyż nie byłoby wam przyjemnie, gdyby wasi potomkowie wspominali was i szanowali za coś więcej niż dobra materialne? Pomyśl, jakie dziedzictwo zostawiasz własnym dzieciom? Co one powiedzą, jeśli kiedyś spojrzą na Twoje życie? Czyż nie pragniesz, żeby były to słowa: „Wiecie, moja mamusia, mój tatuś, to najlepszy człowiek, jakiego kiedykolwiek znałem”?

Druk