Myśl dnia

“Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.”Kol. 4:1

KILKA DOBRYCH RAD NA TEMAT ZARZĄDZANIA

Bóg ma wysokie oczekiwania wobec osób znajdujących się na tzw. “wysokich szczeblach”, osób będących w przywództwie. Oczekuje, że będą traktować swoich współpracowników z należytym szacunkiem i sprawiedliwością. W Słowie Bożym możemy znaleźć odniesienie do panów i sług. Jako, że koncepcja niewolnictwa jest odrażająca, Boża idea sprawiedliwości w przywództwie jest dobra. Oto kilka przykładów jak możesz zarządzać innymi osobami w sposób, który sprosta Bożym oczekiwaniom.

Upewnij się, że twoi pracownicy wyraźnie rozumieją twoją misję. Nie będą w stanie przyczynić się do osiągnięcia celu bez zrozumienia kierunku, w którym są przez ciebie prowadzeni.

Pracownik potrzebuje mieć jasność, co do odpowiedzialności i oczekiwań i tego jak jego rola wpasowuje się w ogół misji.

Upoważnij swoich pracowników do tego stopnia, aby faktycznie mogli sprostać misji, która została im powierzona. Zapamiętaj tę formułę: Odpowiedzialność= Autorytet/ Władza. Jesteś odpowiedzialny za wszystko to, nad czym masz autorytet/władzę jak również musisz mieć autorytet/władzę ponad tym wszystkim, za co jesteś odpowiedzialny przed swoim zwierzchnikiem.

Jeśli pracownik zawodzi, upewnij się czy dostarczyłeś wszystkie potrzebne narzędzia konieczne do odniesienia sukcesu.

Niech pracownicy będą przed tobą odpowiedzialni, ale skup się bardziej na odpowiedzialności za rezultaty a nie na procedurze. Skup się na celu a nie na drobiazgach.

Publicznie chwal/ doceniaj swoich pracowników, kiedy dobrze pracują czy odnoszą sukcesy, reprymendę stosuj tylko na osobności. Bądź uczciwy w swojej ocenie, co pomoże pracownikom także być uczciwymi w samoocenie. W ten sposób zawsze będą wiedzieć, w jaki sposób jest odbierana ich praca.

Druk