KONIEC ŚWIATA

6.10.2014

"I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec." - Mat. 24:14

Spekulacje trwają już od prawie dwóch tysięcy lat… Kiedy powróci Chrystus? Nikt oczywiście nie zna dokładnej daty. (Oczywiście od czasu do czasu napotykamy kogoś, kto rozgłasza datę końca świata, ale możemy być pewni, że mamy odczynienia z fałszywym prorokiem!) Biblia jest w tym temacie pewnym drogowskazem. Jednym z przykładów mogą być słowa Mateusza, który mówi, że koniec zdarzy się po tym, jak “wszystkie narody” usłyszała ewangelię.

Co to jest ewangelia? Ewangelia to fakt, że Chrystus umarł za nasze grzechy, ponieważ to one oddzielały nas od Boga. Ale Chrystus też powstał z martwych by pokonać grzech i śmierć, tak jak my, kiedy przyjmujemy zbawienie w Chrystusie. To jest esencja Ewangelii.

Mateusz mówi też o “narodach.” Greckie słowo użyte dla narodów w tym fragmencie to “ethnos, „ i nie oznacza narodów, które widzimy na mapie. “Ethnos” odnosi się do wszystkich grup ludzi na ziemi. W związku z tym, że jest dużo takich grup ludzi, którym jeszcze nie zostały przedstawione Ewangelii, misja kościoła nie jest jeszcze kompletna.

Jednak w XXI wieku, z Internetem, radiem, telewizją i wszystkimi współczesnymi środkami telekomunikacji i możliwością podróżowania, jest możliwość zanieść Ewangelię do każdej grupy na całej Ziemi. Kiedy nadejdzie taki moment, gdy wykona się powierzona przez Boga misja koniec tego wieku będzie skończony. Chrystus wróci i w końcu Jego wola będzie wypełniona na ziemi tak jak i w niebie. To może się stać już wkrótce.