Maksimum Seksu

23.03.2024

“…Dlatego, że Pan był świadkiem pomiędzy tobą a żoną twojej młodości…Ona była twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza.” –Księga Malachiasza 2:14

Porozmawiajmy dzisiaj o seksie. W czasach, kiedy w mediach jesteśmy bombardowani nadmiarem seksu, warto spojrzeć na Tego, który jest jego wynalazcą. W periodyku Psychology Today zostały opublikowane badania, z których wynika, że 94% seriali telewizyjnych w USA ukazuje bohaterów w pozamałżeńkich relacjach seksualnych. To jest przeciwieństwem tego, co miał na myśli Wynalazca seksu. Kiedy Bóg stworzył człowieka, powiedział: “…mąż opuści ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem.”

Seks jest darem od Boga przeznaczonym,aby się nim cieszyć w konteście głębokiej więzi miłości małżeńskiej. Maksimum seksu jest wynikiem intymnej i oddanej więzi ze swoim współmałżonkiem. Jesteście najlepszymi przyjaciółmi, atrakcyjnymi fizycznie dla siebie nawzajem i oddanymi partnerami na resztę życia. Biblia ostrzega, że wszelkie relacje seksualne poza małżeństwem są związane z pewnymi konsekwencjami. Więc, aby doświadczyć maksimum seksu, zaufaj jego Wynalazcy. On wie, co jest dla ciebie najlepsze!