Miłość która nie zawodzi

14.10.2020

"Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość." - Pierwszy List ap. Pawła do Koryntian 13:13

Czym jest prawdziwa miłość? Czy miłość jest jedynie pożądaniem, emocją czy sentymentem? Czy jest też tożsama z tolerancją? Czym jest miłość?

Pismo Święte naucza, że najwyższa miłość nie opiera się na uczuciach, lecz jest decyzją woli. Jest bezwarunkowa,istnieje bez względu na okoliczności. Miłość jest cierpliwa i uprzejma. Miłość nie zazdrości, nie jest arogancka wobec innych osób. Nie jest samolubna i skora do gniewu. Miłość nie znosi zła i raduje się w prawdzie.

Autentyczna miłość wszystko znosi i trwa w nadziei.

Pismo Święte naucza, że Bóg jest miłością. Ta miłość została doskonale objawiona w osobie Jezusa, który pawdziwie Cię kocha. Tak, Jezus Cię kocha. Uchwyć się tej prawdy, a sam zobaczysz ,jak ta najwspanialsza miłość przemieni Twoje życie.