Misterium zmartwychwstania

15.04.2021

"A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy było jeszcze ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu." - Ewangelia wg. św. Jana 20:1

Jakie są dowody zmartwychwstania Jezusa Chrystusa? Po pierwsze Kościół chrześcijański istnieje po dziś dzień. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to właśnie zmartwychwstanie dało wczesnemu Kościołowi jego moc? Kiedy Jezus umarł na krzyżu, Jego naśladowcy uciekli i ukrywali się. Jednak zmartwychwstanie Chrystusa ożywiło ich wiarę.

Również i dzisiaj ci, którzy wierzą, mogą doświadczać obecności zmartwychwstałego Chrystusa, mieszkającego w ich sercach. Niedziela stała się tradycyjnie dniem Pańskim właśnie ze względu na to, że to tego dnia dokonało się dzieło zmartwychwstania.

Zmartwychwstanie Chrystusa czyni chrześcijaństwo unikalną religią. Każdy,kto wierzy, doświadczy zmartwychwstania. Misterium zmartwychwstania jest inspiracją wiary chrześcijańskiej i podstawą ufności, że istnieje życie po śmierci. Czy wierzysz w to?