Myśl dnia

“Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.Łk 9:23

NIEŚ SWÓJ KRZYŻ

Ciekawe jest to, że Chrystus jeszcze zanim został ukrzyżowany powiedział: “Kto nie bierze swojego krzyża i mnie nie naśladuje, nie jest mnie godzien.” Jaki jest tego sens? Dla człowieka o pochodzeniu żydowskim, mieszkającym w pierwszym wieku na ziemi zajętej przez Rzym oznaczałoby to nic innego jak obserwowanie skazańca niosącego swój krzyż na miejsce wykonania egzekucji. Bóg użył tego przykładu, aby wyrazić swoje wysokie oczekiwania dotyczące poświęcenia się ze strony uczniów. Powiedział im to, co chce przekazać nam także dzisiaj: “Jeśli chcesz pójść za Mną, musisz być gotowy, aby umrzeć dla mnie.”

Każdy z nas może sobie zadać to pytanie! Czy jestem gotowy? Jezus dając nam to wyzwanie pokazuje wielu z nas jak bardzo jesteśmy słabi, tchórzliwi, samolubni i grzeszni. Myśląc o chrześcijańskich męczennikach prześladowanych za wiarę, na całym świecie, znoszącym tortury z powodu Chrystusa możemy się zastanowić, na jakie poświęcenie my jesteśmy gotowi…Czy bylibyśmy gotowi oddać swoje życie dla Chrystusa? Mam nadzieję, że tak. A Ty?

Druk