Prawdziwe dzieło Ciała Chrystusa

20.01.2020

„Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych”. - Mt 22:14

Wyobrażam sobie Boga, który patrzy na tę salę weselną i stwierdza, „Przez wiele lat wolałem do Izraela przez moich apostołów, ale oni nie chcieli słuchać. Teraz ci goście w moim domu odpowiedzieli na Moje zaproszenie. Oni zostali wybrani. Nie pozwolę, by szatan wyrwał kogoś z nich z Mojego Ciała.

Wiemy, że diabeł nie został jeszcze wtrącony do wiecznego więzienia. Kiedy jednak ucztujemy przy tym stole, oczekując powrotu Oblubieńca, otrzymaliśmy polecenie. Król kazał nam związać diabła i wyrzucić go z Sali weselnej. Krótko mówiąc, mamy powstać i podjąć poważną akcję przeciwko atakom szatana na Ciało Chrystusa.

Czy żyjesz pod chmurą desperacji? Czy znasz brata lub siostrę, którzy są przygnębieni i słuchają oskarżeń szatana? Proszę, poszukaj modlącego się wierzącego w Ciele Chrystusa. Idź do tych, którzy naprawdę znają serce Boga i niech pokażą ci, że to są kłamstwa nieprzyjaciela

Pismo mówi nam, że jeżeli jeden z nas cierpi, wszyscy cierpimy. Dlatego absolutnie konieczne jest, byśmy zbierali się w imieniu Jezusa, w sprawie naszych bliźnich. Mamy powoływać się na autorytet Zbawiciela, związywać nieprzyjaciela i wyrzucać go z życia jedni drugich. Wtedy będziemy mogli poddać każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. Taka jest prawdziwa praca Ciała Chrystusa.