PŁATNE – ZWROT, KTÓRY ZMIENIA TWOJĄ PERSPEKTYWY NA POZIOM TRUDNOŚCI

18.05.2023

“Macie bowiem przywilej, ze względu na Chrystusa, nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć…”  Filipian 1:29

Kilka tygodni temu odbyłam cudownie pełną nadziei rozmowę ze starszą świętą, która doświadczyła i nadal doświadcza znacznych trudności i cierpień w swoim życiu. Użyła jednego wyrażenia, które było niesamowicie potężne. Zdanie, które może zmienić, jeśli przyjmiemy je z wiarą, sposób, w jaki przechodzimy przez okresy trudności w życiu. Oto, co powiedziała:

„Bóg mi w tym zaufał”.

Zastanów się przez chwilę nad innymi wyrażeniami, których moglibyśmy użyć w czasie przedłużającej się choroby, kłopotów, niepokoju lub cierpienia:

  • Dlaczego Bóg na to pozwala?
  • Nie wiem, co mam zrobić.
  • Kiedy to się skończy?

Jestem pewien, że możesz dodać własne stwierdzenia do listy. A każda fraza jest trafnym wyrazem naszych uczuć w danym momencie; Bez wątpienia mogą i powinny być wyrażane Panu. Jednocześnie sformułowanie, które wybrała, odzwierciedla inny, bardziej dojrzały sposób patrzenia na sprawy.

Jest to deklaracja zarządzania. Zarządzanie doświadczeniem.

Często myślimy o gospodarowaniu w kategoriach pieniędzy. I nie ma w tym nic złego – z pewnością Biblia uczy, że powierzono nam środki finansowe i naszym zadaniem jest dobrze nimi zarządzać dla królestwa Bożego. (Filipian 1:29)

Ale ten rodzaj zarządzania jest większy. widać w. Wszyscy jesteśmy szafarzami doświadczenia. Zarówno dobre, jak i złe; zarówno wygodne, jak i trudne.

Słowo „przyznane” wydaje się być niewłaściwym słowem, prawda? Ponieważ „przyznany” wydaje się wskazywać na rodzaj przywileju. To nadaje trudności trudnościom nowy wymiar, ponieważ z tego wersetu wynika, że w umyśle Pawła cierpienie jest czymś, co zostało nam powierzone .

Widzisz, Bóg „daje” nam okoliczności w naszym życiu. Mamy się z nich uczyć, dojrzewać i wykorzystywać je, by pocieszać tych, którzy są w podobnych okolicznościach. Mając to na uwadze, warto rozważyć: „Dlaczego Bóg powierzył mi to doświadczenie?”

A może ta trudność finansowa?

Albo ten rak?

Albo ten trudny związek?

Lub wpisz  w puste ______________?

To nie są zwykłe pytania, moi przyjaciele. Są to pytania, które stają się stwierdzeniami, które uznają zarówno miłość, jak i suwerenność Boga w naszych okolicznościach. Wyznania wiary w Boga, który jest poza tym, co widzialne i doświadczalne – ufności w Boga, który już udowodnił swoją miłość do nas na krzyżu Jezusa.

A ty? Czy możesz złożyć te wyznania wiary?

Czy chciałbyś?

Napisane przez Michaela Kelleya, gościnnego współtwórcę