Myśl dnia

„Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża.” – Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 7:2

Pochodzenie małżeństwa

Na temat małżeństwa toczy się współcześnie wiele dyskusji. Dotyczą one różnych kwestii także tej, czy jest to związek kobiety i mężczyzny czy też dwojga ludzi. Chociaż przez kilka tysięy lat sprawy te nie budziły wątpliwości, to jednak „oświeceni” XXI w. podejmują próbę przedefiniowania rzeczywistości.

To ryzykowne przedsięwzięcie, bo pomysłodawcą małżeństwa jest Bóg, który stworzył mężczyznę i kobietę. W rozumieniu biblijnym małżeństwo miało być związkiem jednego mężczyzny z jedną kobietą. Słowo Boże podaje nam dwa powody istnienia takiego idealnego związku: towarzystwo i prokreacja. Jeśli chcesz dowiedzieć się o tym więcej, przeczytaj pierwszą księgę Biblii, Księgę Rodzaju (Genesis) 1-2. Stąd wzięła swój początek rodzina.
Czy człowiek XXI wieku stał się tak arogancki i pewny siebie, że pozwolił sobie na polemikę ze Stwórcą? Mam nadzieję, że nie.

Druk