Pokonanie odrzucenia

13.06.2021

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” - List św. Pawła do Rzymian 12:21

Odrzucenie nigdy nie jest łatwe. Szczególnie boli wtedy, gdy jesteśmy odtrącani przez ludzi, na których naprawdę nam zależy. Odtrąceniem może być strata pracy, czy odejście współmałżonka. Czasami wynikłe z tego przygnębienie jest tak niszczące, że nie jesteśmy pewni czy uda nam się dojść do siebie. Oto kilka myśli, które mogą pomóc:

Jezus rozumie. Na krzyżu doświadczył odrzucenia przez cały świat. Bądź szczery z Bogiem, jeśli chodzi o twoje uczucia. On zrozumie.

Nie szukaj zemsty. Zaufaj Bogu, On sprawiedliwie oceni wszystkich w trakcie Sądu Ostatecznego. Poproś Boga, aby pomagał Ci wybaczać. Uczmy się od Jezusa,który wybaczył na krzyżu swoim złoczyńcom i zbrodniarzom.

Nie myl wybaczania z brakiem odpowiedzialności. Utrzymywanie, że winowajcy są odpowiedzialni za swoje czyny jest dobre – dla nich, dla nas, a także dla innych.

Wybieraj wybaczenie, nie rozgoryczenie. Najlepszym sposobem, aby znaleźć się na właściwej drodze jest stanie się dobrym człowiekiem. Pamiętaj: „rozgoryczenie jest jak trucizna, którą połykamy mając nadzieję, że druga osoba umrze.”

Tych kilka rad może cię wzmocnić, gdy chcesz pokonać odtrącenie. Wypróbuj je, a ból nigdy nad tobą nie zwycięży. Odrzucenie nigdy nie jest łatwe, ale przezwyciężenie go jest kluczem do szczęśliwego życia.