Myśl dnia

„Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście poznali.” – Jana 14:7

Powtórne zdefiniowanie Boga

W weekendowej edycji Wall Street Journal zamieszczono interesujący artykuł, zatytułowany „Ponowne definiowanie Boga.” Mówił o tym ,jak wielu ludzi we współczesnym świecie stara się na nowo odpowiedzieć na pytanie – Kim jest Bóg?Pewien profesor powiedział: „Ludzie szukają nowych bogów w taki sam sposób, jak szukają nowych produktów w supermarkecie.”

Jak Ty określiłbyś Boga?

1.Pierwsze dwa z dziesięciu przykazań mówią, że jest tylko jeden Bóg. Powinniśmy o tym ciągle pamiętać. Stwórca gniewa się, kiedy okazujemy cześć fałszywym, stworzonym przez ludzi bogom.
2.Najlepszym sposobem jest zdefiniowanie Boga poprzez człowieka, jakim jest Jezus Chrystus. On jest ostatecznym objawieniem Pana.

Jak Ty rozumiesz Jezusa? Biblia jest Słowem Bożym, które ukazuje nam Jego pełny obraz. Staraj się Go poznawać poprzez lekturę Pisma Świętego.

Druk