Seks w małżeństwie

20.06.2012

„Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników, bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg." - List do Hebrajczyków 13:4

Jakie jest twoje życie seksualne?

Czy wierzysz w to, że najlepszy, najprzyjemniejszy, najintensywniejszy seks jest zawsze poza małżeństwem? Jesteśmy stale bombardowani takimi informacjami przez media: telewizję, filmy, książki i piosenki.

To kłamstwo stanowi jednocześnie zaprzeczenie Bożego planu, według którego seks jest nierozerwalnie zwiazany z miłością małżeńską. Seks pozamałżeński jest zawsze gorszy, bo wyrządza szkody emocjonalne, niszczy wzajemne stosunki, wprowadza zamęt i wywołuje poczucie winy. Choć w tej chwili dzięki niemu rośnie sprzedaż filmów i książek, to w końcu doprowadzi on u wielu do zniszczenia życia osobistego. Bóg podarował seks małżeństwu, wyłącznie małżeństwu. On wie, co dla nas najlepsze.
Staraj się więc zaufać Mu, aby doświadczyć tego, co dla ciebie zaplanował. Nie zadowalaj się czymś gorszej jakości.