Myśl dnia

Ale powiadam wam : Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych , którzy was prześladują; – Matthew 5:44

Wojny religijne

Jednym z najczęściej stawianych zarzutów wobec chrześcijaństwa jest stwierdzenie: “Religia prowadzi do konfliktów i wojen.” W odpowiedzi można zauważyć, że i owszem, religia często staje się powodem wielu konfliktów na świecie.

Spójrz na sytuację na Bliskim Wschodzie. Zauważ nadużycia spowodowane przez religię w historii Kościoła ,popatrz na krucjaty, inkwizycję. Przypomnij sobie przykład Irlandii Północnej i walk pomiędzy katolikami a protestantami. Pomyśl o radykalizmie muzułmańskim przejawiającym się w licznych atakach terrorystycznych. Niestety, takie przykłady możnaby mnożyć.

Jezus Chrystus nigdy nie nawoływał do nienawiści czy nietolerancji. Wręcz przeciwnie, zachęcał swoich naśladowców do okazywania miłości i przebaczenia wobec wrogów. Chociaż w historii chrześcijaństwa są niechlubne przykłady nadużyć, Jezus nigdy nikogo nie zmuszał do wiary w Niego. Wiele życiowych problemów wynika z ludzkiej niedoskonałości i niewłaściwej interpretacji religii,niezgodnej z nauczaniem Chrystusa. Zachęcam Cię więc, byś powrócił do źródeł,do Tego, który zawsze zachęca do czynienia dobra, a nie wywoływania wojen religijnych.

Druk