Zmagania z pornografią

26.02.2020

Ani nie dawajcie miejsca diabłu. - List św. Pawła do Efezjan 4:27

Pornografia jest dzisiaj szeroko promowana w internecie. Najgorsze jest to, że praktycznie każdy użytkownik internetu poprzez jedno kliknięcie myszki może mieć dostęp do materiałów o treści pornograficznej.

Ostatnio przeprowadzone badania wykazały, że 70% użytkowników internetu w wieku od 15-tu do 17-tu lat natrafiło przez przypadek na materiały pornograficzne. Pornografia w internecie bywa nazywana kokainą seksualnego uzależnienia. Choć prawa do istnienia takich stron broni się na podstawie argumentów o wolności słowa i przekonań, to należy jasno podkreślać niebezpieczeństwa z tym związane. Uzależnienie od wirtualnego seksu, wpływ na rozpad związków małżeńskich, kształtowanie niezdrowych postaw i oczekiwań wobec partnerów, to tylko niektóre z niebezpieczeństw. Mężczyźni często zmagają się z pożądliwością, a pornografia działa jak wylewanie benzyny na ogień.

Mężczyźni, jeśli chcecie żyć w czystości w tej sferze swojego życia, to trzymajcie swój komputer zawsze w takim miejscu, do którego wasza żona ma również dostęp. Rodzice, zadbajcie o to, aby komputery, z których korzystają Wasze dzieci miały zamontowane odpowiednie blokady tak,aby je chronić przed dostępem do niewłaściwych dla nich treści.

Dla tych, którzy się zmagają z uzależnieniem od internetowej pornografii mam jedną radę: przyznaj się do tego problemu i porozmawiaj o tym z kimś, komu ufasz. Módl się też o Bożą siłę,by pokonać swoje uzależnienie. To wymaga szczerości i odwagi, ale z pewnością przyniesie właściwe efekty w Twoim życiu.