Zniechęcenie

21.10.2021

„A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych..." - Pawła do Rzymian 5:5

Czy czasami czujecie się zniechęceni?

Wszyscy znamy ten stan. Jeśli czujecie się zmęczeni, rozejrzyjcie się dookoła, popatrzcie w górę. Rosnące wokół dęby zachęcają nas do kontemplacji.
Te drzewa wskazują niebo. Skupiają naszą uwagę na Bogu, naszym Stwórcy. On obiecuje, że „z Jego siłą możemy dokonać wszystkiego”.

Uciekajcie się do modlitwy w pierwszej kolejności a nie w ostateczności. Bóg jest zainteresowany wszystkim, co się u nas dzieje. Mówmy Mu o swoich problemach. Prośmy Go, aby nas napełnił Duchem Świętym, który nas pocieszy i wyzwoli nadzieję.

Odpoczywajcie tyle, ile trzeba. Zmęczenie wyzwala w nas różnorakie lęki. Kiedy ciało i rozum są wypoczęte, inaczej patrzymy na swoje problemy.
Nie rezygnujcie. Bądźcie wytrwali w tym, co robicie! Wytrwałość buduje charakter, a charakter tworzy nadzieję. Nadzieję daje wiara, że Bóg pomoże nam doprowadzić wszystko do końca. Pamiętajcie – dęby to takie malutkie żołędzie, które się nie poddały i wyrosły na wspaniałe drzewa!

Jeśli jesteście zniechęceni, szukajcie umocnienia w Panu. On da wam siłę, by pokonać uczucie zniechęcenia.