Myśl dnia

“Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem.”Efezjan 5:31

ZOSTAŁEŚ ZASTĄPIONY

Jest taka chwila podczas ceremonii zaślubin, kiedy wszyscy ojcowie ronią łzę. Dzieje się to w momencie, kiedy tato odprowadza w kościele swoją córkę by włożyć jej dłoń w rękę jej przyszłego męża. Jest to symboliczna deklaracja Boga, że człowiek opuści swoją matkę i ojca i stanie się jednym ciałem. Od samego początku świata, Bóg ustanowił tę najbardziej podstawową zasadę w relacjach międzyludzkich. Bez względu na to jak bardzo kochasz swoich rodziców, rodzeństwo czy serdecznych przyjaciół nikt nie powinien być Tobie bliższy niż Twój małżonek/ małżonka.

Rodzice natomiast potrzebujecie wiedzieć, że chwila ceremonii zaślubin nie jest tylko dla nowożeńców. Ona jest także dla Was. Zrozumcie, że związek z waszym dzieckiem po prostu się zmienił. Bóg złączył się z Waszym dorosłym dzieckiem w momencie przymierza zaślubin co sprawia, że najważniejszy związek już nie jest z Wami lecz już od tej chwili z Bogiem i małżonkiem/małżonką. Nie martwcie się. Oni dadzą sobie radę. W końcu to sam Bóg poprowadził ich do zawarcia związku małżeńskiego… Pięknej relacji, którą On sam zaprojektował tak by generował wsparcie, którego żaden rodzic nie byłby w stanie ofiarować. Zobaczycie rodzice, wy również poczujecie się świetnie! Z Bożą pomocą pozwolicie odejść nowożeńcom aby mogli samodzielnie zbudować nową rodzinę na Jego obraz.

Druk